Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

LEGÚJABB PUBLIKÁCIÓK - 2018

 

Csíki Tamás: Eltűnt falusi világok. A 20. századi paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2018.
 
Fischl Klára: Müller Róbert: Bronzkor. Az Európát összekötő fém kora: Megjegyzések a Kárpát-medence bronzkori településrendszeréhez. A Dél-Borsodi síkság és Várvölgy-Nagyláz-hegy. Két példa a bronzkorból In: Heinrich-Tamáska Orsolya, Winger Daniel (szerk.) 7000 év története (7000 Jahre Geschichte: Fejezetek Magyarország régészetéből. Einblicke in die Archäologie Ungarns). Remshalden: Verlag Bernhard Albert Greiner, 2018.
 
Gyulai Éva: Pallas Reckheimben – Theodoor Amand Caenen Rákóczi Juliannához szóló üdvözlő verse (Maastricht, 1706) In: Kincses Katalin Mária (szerk.) Hadi és más nevezetes történetek: Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Budapest: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2018. 169-189.
 
Horváth Emőke: A magyar-kubai diplomáciai kapcsolatok létrejöttének sajátos fordulatai. AETAS 33.(2018) 50-68.
 
Kunt Gergely, L. Balogh Béni, Schmidt Anikó: Trianon arcai: Naplók, visszaemlékezések, levelek. Budapest: Libri Kiadó, 2018.
 
Chu Wei, Lengyel György, Zeeden Christian, Péntek Attila, Kaminská Ľubomíra, Mester Zsolt: Early Upper Paleolithic surface collections from loess-like sediments in the northern Carpathian Basin. QUATERNARY INTERNATIONAL 458.(2018) 167-182. 
 
Nagy Gábor: „…non memoris disrumpe silentia lethes, in quibus Hungariae facta sepulta iacent” A Balásfi-életrajzról. In: „A Magyar történet folytatója” Tanulmányok Istvánffy Miklósról. Szerk. Ács Pál, Tóth Gergely. Budapest: MTA BTK TTI, 2018. 103-124.
 
Rada János: Romák és nem-romák együttélése a magyar történelemben. SZELLEM ÉS TUDOMÁNY 1.(2018) 201-212.
 
Sziszkoszné Halász Dorottya: Felekezeti viszonyok a két világháború között Miskolcon In: Papp András (szerk.) "Az Úr az én erősségem." 150 éve született Papp Antal c. küzikei érsek. Miskolc: Miskolc-Belvárosi Görögkatolikus Parókia, 2018. 59-64.
 
Szlávik Gábor: Egy korábbi téma újragondolása: Neaira, a hetéra graphé xenias-pere (Pseudo-Démosthenés or. LIX.) In: Sáry Pál (szerk.) Híres történelmi perek. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2018. 16-94.

Tóth Árpád: Az evangélikus polgárság súlya és szerepe a Magyar Királyság kulturális, társadalmi és gazdasági életében, 1750-1850. In: Gyulai Éva, Tasi Réka (szerk.) Reformatio nostra - Protestáns szellemi műhelyek: Tanulmányok. Miskolc: MTA Miskolci Területi Bizottsága, 2018. 96-123.