Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

LEGÚJABB PUBLIKÁCIÓK - 2019

 

Csíki Tamás: Ethnische und gesellschaftliche Stereotype in den ethnografischen Beschreibungen der Ungarndeutschen um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Ungarn Jahrbuch. Zeitschrift für Interdisziplinäre Hungarologie Bd. 34. (2019), 109-124.

Horváth Emőke: Havannai embereink. Magyar titkosszolgálati tevékenység az 1960-as években Kubában In: Horváth, Emőke; Lehoczki, Bernadett (szerk.) Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok: Amerika a XIX-XXI. században. Budapest, L'Harmattan Kiadó, (2019) pp. 158-181.

Kunt Gergely: An Open Secret? The Dissemination and Reception of News about Auschwitz in Hungary in 1944. In: S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. 6 (2019) 1, 35-51.

Kunt Gergely: Kipontozva... - Nemi erőszak második világháborús naplókban. Osiris Kiadó. 2019.

Liu, L., Wang, J., Rosenberg, D., Zhao, H., Lengyel, Gy., Nadel, D.: Response to comments on archaeological reconstruction of 13,000-y old Natufian beer making at Raqefet Cave, Israel. Journal of Archaeological Science: Reports  2019. 10.1016/j.jasrep.2019.101914

Jarosław Wilczyński, Piotr Wojtal, Martin Oliva, Krzysztof Sobczyk, Gary Haynes, Janis Klimowicz, György Lengyel: Mammoth hunting strategies during the Late Gravettian in Central Europe as determined from case studies of Milovice I (Czech Republic) and Kraków Spadzista (Poland). Quaternary Science Reviews 223 (2019): 105919.

Nagy Gábor: „Scriptum Cajanaburgi Lapponum, festo Sanctae Birgittae anno MDCXXXIII” Johannes Messenius életéről és koráról. In: A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma (szerk. Békés Enikő – Kasza Péter – Kiss Farkas Gábor – Lázár István – Molnár Dávid) MTA BTK ITI, 2019, 73–91.

P. Fischl Klára: Settlement Structure as a Part of a Group’s Identity Markers. in: SÁNDOR BERECKI (eds.)Bronze Age Connectivity in the Carpathian Basin, BIBLIOTHECA MVSEI MARISIENSIS SERIES ARCHAEOLOGIC A XV,  PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUMS FROM TÂRGU MUREŞ 2018, p. 41–54.

János Rada: Kulturkampf in der ungarischen Geschichte des 19. Jahrhunderts?  Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, Tomus XXIII, Fasc. 2 (2019), 136–150.

Rada János: Nacionalizmus és antiklerikalizmus az egyházpolitikai küzdelmek idejének röpiratirodalmában (1890–1895). In: Interdiszciplinaritás a Kárpát-medencében. I. Szerk. Boda Attila. Budapest, ELTE Márton Áron Szakkollégium, 2019, 547-563.

Rada János: Antijezsuita vitairatok az 1870-es évek első felének Magyarországán. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, Tomus XXIII, Fasc. 1 (2019), 188–207.

Süttő Szilárd: Ismertetés (Magyar Könyvszemle.): Formularium ecclesiae Strigoniensis (Collectanea Studiorum et Textuum, vol. I/4). Edendo operi praefuerunt Petrus card. Erdő, Cornelius Szovák, Petrus Tusor coadiuvantibus Gabriele Sarbak, Theresia Horváth, Adamo Porubszky. Kiadta az MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport az MTA–ELTE–PPKE Ókortudományi Kutatócsoport és a Gondolat Kiadó közreműködésével. Budapest, 2018.

Sz. Halász Dorottya: Trianon társadalmi következményei egyes Abaúj-Torna vármegyebeli községekben. In: Régiónk története I. 1918: vég és kezdet. Ed. Gál Máté – Péterffy Gergely. Líceum Kiadó, Eger 2019. 241–273.

Sz. Halász Dorottya: Az Amerikai Egyesült Államok diplomáciája a magyar holokauszt idején. In: Horváth Emőke – Lehoczki Bernadett (szerk.): Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok. Amerika a XIX–XXI. században. Budapest, 2019, L’Harmattan. 136–157.

Szlávik Gábor: A római lakomák - háttér-információk a Seuso-kincs miskolci bemutatójához. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus XXIII, Fasc. 1 (2019), 243-269.

Szlávik Gábor: Der Montanismus als Widerstandsbewegung im Frühen Christentum? - Beiträge zur Entstehungsgeschichte einer ,,ketzerischen" Sekte Phrygiens. In: The Hellenistic and Judaic Background to the New Testament. 29th International Biblical Conference Szeged 27-29 August, 2018 (ed. György Benyik), JATE Press Szeged 2019, 465-480.

Tózsa-Rigó Attila: Das Bild des Fürsten von Siebenbürgen Gabor Bethlen (1613–1629). In: Zprávy Včely Čáslavské 3, Muzejní a vlastivědný spolek “Včela Čáslavská”, Archeologický ústav AV ČR v Praze, Čáslav 2018, 17-22. 

István Tringli: Der Weg des ungarischen Hofs zur Doppelheirat 1515. In: Boguslaw Dybas, István Tringli (szerk.) Das Wiener Fürstentreffen von 1515: Beiträge zur Geschichte der habsburgisch-jagellonischen Doppelvermählung. Bp., MTA BTK, 2019.

Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése. Kiad. Viskolcz Noémi és Zvara Edina Király Péter és Kiss Erika közreműködésével. Bp., Kossuth Kiadó – Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 2019.