Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

LEGÚJABB PUBLIKÁCIÓK - 2018

 

Csíki Tamás: Eltűnt falusi világok. A 20. századi paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2018.
 
Csíki TamásEgy ágyban az ellenséggel. Orosz hadifoglyok és falusi nők az első világháborúban. NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA 27.évf. : 1-2.sz. (2018) 59-70. 
 
Csíki TamásErnährungsgewohnheiten und ethnische Stereotype in ethnografischen Darstellungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Esskultur der deutschen, serbischen und slowakischen Volksgruppen in Ungarn. ETHNOGRAPHICA ET FOLKLORISTICA CARPATHICA 20 (2018) 103-123. 
 
Csíki TamásIsten nevében (?) Az első világháború protestáns értelmezései. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE XIX: 1 (2018) 70-82.
 
Fischl Klára: Müller Róbert: Bronzkor. Az Európát összekötő fém kora: Megjegyzések a Kárpát-medence bronzkori településrendszeréhez. A Dél-Borsodi síkság és Várvölgy-Nagyláz-hegy. Két példa a bronzkorból In: Heinrich-Tamáska Orsolya, Winger Daniel (szerk.) 7000 év története (7000 Jahre Geschichte: Fejezetek Magyarország régészetéből. Einblicke in die Archäologie Ungarns). Remshalden: Verlag Bernhard Albert Greiner, 2018.
 
Gyulai Éva: Pallas Reckheimben – Theodoor Amand Caenen Rákóczi Juliannához szóló üdvözlő verse (Maastricht, 1706) In: Kincses Katalin Mária (szerk.) Hadi és más nevezetes történetek: Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Budapest: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2018. 169-189.
 
Gyulai ÉvaThököly Imre ikonográfiája. In: Erika, Cintulová; Marta, Kučerová (szerk.) Rod Thököly = A Thököly nemzetség : Zborník z medzinárodnej odbornej konferencie konanej pri príležitosti 360. výročia narodenia Imricha Thökölyho : 25.-26. septembra 2017 na Kežmarskom hrade = Thököly Imre születésének 360. évfordulójaalkalmából rendezett nemzetközi tudományos konferencia tanulmánykötete : Késmárki vár, 2017. szeptember 25-26. Késmárk - Kezmarok, Szlovákia : Késmárki Múzeum, 2018. 237-260. 
 
Gyulai ÉvaWittenberg Miskolcon - Az első reformátorok. In: Gyulai, Éva; Tasi, Réka (szerk.) Reformatio nostra - Protestáns szellemi műhelyek : Tanulmányok. Miskolc, Magyarország : MTA Miskolci Területi Bizottsága, 2018. 4-43. 
 
Gyulai ÉvaRÉGI DIÁRIUM - Clementis János fancsali evangélikus lelkész naplója, 1719-1760. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 2018.
 
Horváth Emőke: A magyar-kubai diplomáciai kapcsolatok létrejöttének sajátos fordulatai. AETAS 33.(2018) 50-68.
 
Horváth EmőkePártok és politikai rendszerek Chilében 1890 és 1930 között. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO PHILOSOPHICA XXII/2 (2018) 64-76. 
 
Horváth EmőkeRecent Changes in Cuban – U.S. Relations. Conclusions of an Opinion Poll. In: Horváth, Emőke (szerk.) Conflicts and cooperations: Inter-American Relations in the 20th and 21st Centuries. BUDAPEST : L'Harmattan Kiadó, 2018. 125-141.
 
Horváth EmőkeHungarian Foreign Policy Toward Latin American Countries, 1945-1959. In: Kékesi, Tamás (szerk.) Multiscience XXXII. MicroCAD International Multidisciplinary Scientific Conference, Miskolci Egyetem, 2018. Paper: F-G-5
 

Horváth ZitaParaszti társadalom Magyarországon az úrbérrendezés idején: Válogatott tanulmányok. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2018.

 

Kunt Gergely, L. Balogh Béni, Schmidt Anikó: Trianon arcai: Naplók, visszaemlékezések, levelek. Budapest: Libri Kiadó, 2018.

 

Kunt Gergely: A kollektivizálás első hullámának mikroszintű tapasztalatai. In: Horváth, Gergely Krisztián (szerk.) Vakvágány : A "szocializmus alapjainak lerakása" vidéken a hosszú ötvenes években 1. Budapest, MTA-BTK, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018. 483-513.

 

Chu Wei, Lengyel György, Zeeden Christian, Péntek Attila, Kaminská Ľubomíra, Mester Zsolt: Early Upper Paleolithic surface collections from loess-like sediments in the northern Carpathian Basin. QUATERNARY INTERNATIONAL 458.(2018) 167-182. 

 

Lengyel György: Lithic analysis of the Middle and Late Upper Palaeolithic in Hungary. FOLIA QUATERNARIA 86. (2018) 5-157.

 

Lengyel György: The Paleolithic in Hungary. In: Claire Smith (szerk.) Encyclopedia of Global Archaeology. Cham, Springer Nature, 2018. 1-9.

 

Liu, L., Wang, J., Rosenberg, D., Zhao, H., Lengyel, G., Nadel, D.: Fermented beverage and food storage in 13,000 y-old stone mortars at Raqefet Cave, Israel: Investigating Natufian ritual feasting. JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE: REPORTS 21. (2018) 783-793.

 

Lengyel, G., Wilczyński, J.:  The Gravettian and the Epigravettian chronology in eastern central Europe: a comment on Bösken et al. 2017. PALEO3 506. (2018) 265-269.

 

Nagy Gábor: „…non memoris disrumpe silentia lethes, in quibus Hungariae facta sepulta iacent” A Balásfi-életrajzról. In: „A Magyar történet folytatója” Tanulmányok Istvánffy Miklósról. Szerk. Ács Pál, Tóth Gergely. Budapest: MTA BTK TTI, 2018. 103-124.

 

Rada János: Romák és nem-romák együttélése a magyar történelemben. SZELLEM ÉS TUDOMÁNY 1.(2018) 201-212.

 

Sziszkoszné Halász Dorottya: Felekezeti viszonyok a két világháború között Miskolcon In: Papp András (szerk.) "Az Úr az én erősségem." 150 éve született Papp Antal c. küzikei érsek. Miskolc: Miskolc-Belvárosi Görögkatolikus Parókia, 2018. 59-64.

 

Szlávik Gábor: Egy korábbi téma újragondolása: Neaira, a hetéra graphé xenias-pere (Pseudo-Démosthenés or. LIX.) In: Sáry Pál (szerk.) Híres történelmi perek. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2018. 16-94.

 

Klaus Berger, Carsten Colpe, Szőnyi Etelka, Zóka Eszter, Szlávik Gábor: Vallástörténeti szöveggyűjtemény az Újszövetséghez

Szeged, JATEPress Kiadó, 2018.

 

Tóth Árpád: Az evangélikus polgárság súlya és szerepe a Magyar Királyság kulturális, társadalmi és gazdasági életében, 1750-1850. In: Gyulai Éva, Tasi Réka (szerk.) Reformatio nostra - Protestáns szellemi műhelyek: Tanulmányok. Miskolc: MTA Miskolci Területi Bizottsága, 2018. 96-123.

 

Pósán László, Tózsa-Rigó Attila: "Vina bibant hominas, animantia cetera fontes": Tanulmányok a magyar bor történetéből. Debrecen, MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, 2018.

 

Tringli István: Hatalmaskodások a 11. századi magyar törvényekben. TÖRTÉNELMI SZEMLE 60 (2018) 531-553.

 

Tringli István: A régi királyok híre és Mátyás dicsősége: A magyar történetírás Mátyás korában és a Mátyás-mítosz születése. BÁCSORSZÁG - VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 84 (2018) 8-19. 

 

Viskolcz Noémi: Die Bibliothek des Franz Nádasdy. BURGENLANDISCHE HEIMATBLATTER 80/3-4  (2018) 7-18. 

 

Viskolcz Noémi: Klenotnice rodiny Thökölyovej. In: Cintulová, Erika (szerk.) Rod. Thököly : Zborník z medzinárodnej odbornej konferencie konanej pri prílezistosti 360. vyrocia narodenia Imricha Thökölyho. Késmárk - Kezmarok, Vydalo Múzeum v Kezmarku, 2018. 387-396.

 

Viskolcz Noémi: Thököly István és Imre levelei Esterházy Pálnak: Árva és Likava elfoglalása (1670). In: Gyulai, Éva; Tasi, Réka (szerk.) Reformatio nostra - Protestáns szellemi műhelyek : Tanulmányok. Miskolc, MTA Miskolci Területi Bizottsága, 2018. 78-97.