Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

A Történettudományi Intézet oktatóinak részvétele
a Miskolci Egyetem Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programjában 2018

 

A magyar kormány 2017-ben az Új Nemzeti Kiválósági Programban indította el a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programot (FKIP) is. Ennek célja az egyetemek kutatási feltételrendszerének javítása, a tudományos produktivitás növelése, és – nem utolsósorban – a találmányok piacra vitele. A minisztérium a hazai egyetemeken folyó kutatási, fejlesztési, innovációs tevékenységekben szeretné támogatni, ösztönözni az egyetemi kutatócsoportokat. A Miskolci Egyetem projektjének két kiemelt tématerülete van, ezek egyike a „Creative Region” (Kreatív Régió) program, tartalma és célja szerint: „társadalmi és kulturális innovációk a regionális gazdaságfejlesztés és felzárkóztatás szolgálatában”.
A Creative Region című projektben, Illésné Kovács Mária dékán (BTK) irányítása alatt 4 kar kutatói és oktatói vesznek részt, a BTK munkacsoportjainak fő feladata a kulturális értéktár-koncepció kialakítása, a kutatás továbbiakban is használni kívánt módszertanának kidolgozása, modellalkotás.
A kutatás első szakasza 2018. április–2019. márciusig tart és 7 munkacsoportban folyik, a kutatás az Encsi Kistérség 27 csereháti településére, vagyis a történeti Abaúj magyarországi községeinek egy részére terjed ki. Az ME BTK Történettudományi Intézetének kutatóit, korábbi, a régióra vonatkozó kutatásaik alapján az alábbi munkacsoportokba választották be:
I. Modellalkotó team, vezető: Illésné Kovács Mária, tagok: Gyulai Éva, Papp Z. Attila, Szabó-Tóth Kinga
III. Kulturális értéktár, muzeológia, irodalmár-nyelvész team, vezető: Kecskés Judit, tagok: Gréczi-Zsoldos Enikő, Kőrizs Imre, Porkoláb Tibor, Gyulai Éva
IV. Történész-politológus team, vezető: Fazekas Csaba, tagok: Csíki Tamás, Sziszkoszné Halász Dorottya
 
A Történettudományi Intézet oktatóinak a kutatás során eddig megjelent publikációja:
Gyulai Éva: RÉGI DIÁRIUM – Clementis János fancsali evangélikus lelkész naplója 1719–1760. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2018 (ISSN 1217–033X, ISBN 978–615–5525–24–4) (Officina Musei 25.) 404. l.