Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Képzés célja

A Miskolci Egyetem Őstörténeti és Régészeti Tanszékén működő Régészeti Kulturális Örökség, védelem és hasznosítás szakirányú továbbképzési szakra minden felsőfokú diplomával rendelkező jelentkezhet, akit érdekel a régészet, netán valamikor régészetet szeretett volna tanulni, vagy olyan munkakörben dolgozik, ahol a kulturális örökség e területének védelme vagy hasznosítása, esetleg mindkettő együttesen alkalmazható.

A tantárgyak teljesítése s szakdolgozat eredményes megvédése után a hallgatók Régészeti kulturális örökség védelem és hasznosítás szaktanácsadó szakirányú diplomát kapnak.

A négy félév során oktatott tantárgyak megismertetnek a régészet elméleti kérdéseivel és gyakorlati módszereivel. Az utóbbiak kiterjednek az archeológiai lelőhelyek felderítésére s a az ásatási gyakorlat keretében a jelentkezők elsajátíthatják a korszerű régészet feltárási módszereit. Az anyagismereti órákon megtanulhatják a régészeti emlékek meghatározását.

A meghirdetett kurzus két változata aszerint tér el valamivel egymástól, hogy az egyikben a védelemmel, míg a másikban inkább a hasznosítással kapcsolatos ismeretek oktatására esik a hangsúly.

Az előbbiben, amely a nemzeti parkok természetvédelmi őrei és más, a régészeti kulturális örökség védelmét ellátó hatóságoktól jelentkezők - rendőrség, vízügyőrség, vámőrség - számára a jogi és intézkedési ismeretek kapnak nagyobb hangsúlyt.

Az idegenforgalomban dolgozó jelentkezőknek a turisztika gazdaságtanába és menedzsmentjébe nyújtunk részletesebb ismeretanyagot. Számukra a régészeti turizmus kapcsán az ókori egyiptomi, a klasszikus antikvitás és az egzotikus latin-amerikai régészet oktatásával is szolgálunk. De e tantárgyakat természetesen azok is választhatják, akik csak a régészet iránti érdeklődésből jelentkeznek hozzánk.

 

A képzés tematikája itt érhető el.

 

További információk

A felvétel feltétele: bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél

Képzési idő: 4 félév

Munkarend: levelező, tömbösítve, félévente 4 nap

Tandíj: 150.000,- Ft/félév

Képzés felelőse: Dr. Pusztainé dr. Fischl Klára tanszékvezető

Érdeklődni lehet: +36-46-565-223, email: fklari@gmail.com

Jelentkezés a képzésre