Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

TÖRTÉNELEM ALAPKÉPZÉS (BA)

 
A múlt megismerése elengedhetetlen kulcs a jelen problémáinak megértéséhez is. A történelem alapképzés keretében olyan tudományos kutatással foglalkozó történész-oktatók vezetik be a hallgatókat a történettudomány egyes részterületeibe, akik maguk is az adott szakterületek kutatói. A tantárgyak egyfelől az őskortól napjainkig lefedik az emberiség múltjának századait – az eseménytörténet mellett hangsúlyt fektetve a gazdaság-, társadalom- vagy éppen eszmetörténetre is –, másfelől a hallgatóság a történettudomány egyes irányzataiba és a történészi munka gyakorlatába is bepillantást nyerhet, vagyis a képzés segítheti a tudományos életpályán való elindulást. A Történettudományi Intézet mindemellett olyan széles látókörű értelmiséget képez, amely az élet számos területén kamatoztathatja magas szintű rendszerező képességét, tudását.

A történelem BA pedagógiai képzettséget nem nyújt, ám a BA-diplomások kreditjeinek egy részét a BTK beszámítja, amennyiben a végzett hallgató szakpáros osztatlan tanárképzésre lép tovább.

Belépési feltétel:
emelt szintű érettségi történelemből

Választható specializációk:
levéltár, muzeológia

Képzési idő:
6 félév
 
Diploma után
A hallgatók történelem mesterképzésen léphetnek tovább a történésszé válás útján, ám az alapképzés számos más bölcsész-, társadalom- vagy gazdaságtudományi MA képzésre is belépőt jelenthet. A diplomások végzettségük szerint levéltárakban, múzeumokban és egyéb közgyűjteményekben egyaránt elhelyezkedhetnek, de a kultúra és a média világa, ill. az állami-kormányzati és a gazdasági szféra is várja a jól képzett, művelt diplomásokat.
 

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉS (MA)

 
A történelem diszciplináris (tudományos) mesterképzés főleg azok számára ajánlott, akik a BA elvégzése után még alaposabb elmélyedésre vágynak a történettudomány világában, és maguk is nyitottak a tudományos életpályára – minthogy a képzés célja részben a kutatói utánpótlás nevelése.
A mesterképzés keretében a kreditek többségét már választott specializációján, az őt leginkább érdeklő szakmai részterületek tanulmányozásával szerezheti meg a hallgató, az egyes specializációk alacsonyabb létszáma pedig megteremti a szinte egyéni igényekre szabott képzés lehetőségét is.

Belépési feltétel:
A felvételi a régi rendszerű egyetemi vagy főiskolai, illetve a BA alapképzésen végzett diplomások mellett nyitott a más előképzettséggel bíró felvételizők előtt is, ám a nem-történelem szakos diplomák esetében előzetes kreditelismerési eljárás szükséges, amelynek függvényében lehetséges, hogy bizonyos kiegészítő tantárgyakat kell elvégeznie a hallgatónak a mesterképzés során. A felvételiről és a kreditelismerési eljárásról bővebb tájékoztatást a megadott elérhetőségeken nyújt a Történettudományi Intézet.

Választható specializációk:
hadtörténet; gazdaság- és társadalomtörténet; kora újkori történet; művelődéstörténet

Képzési idő:
4 félév
 
Diploma után
A mesterképzés elsősorban tudományos, kutatói pályára képez, ám a végzett hallgatók a tapasztalatok szerint az élet számos területén hasznosíthatják széles látókörüket, kritikai gondolkodásukat és műveltségüket, így a kulturális-tudományos intézmények, illetve a média világa mellett az állami-kormányzati és a versenyszférában egyaránt megállhatják a helyüket. A kar Irodalomtudományi Doktori Iskolája pedig nyitva áll az itt végzett diplomások előtt is.
 

OSZTATLAN TÖRTÉNELEM-TANÁR KÉPZÉS

 

Az osztatlan történelemtanár-képzés, amely során történettudományi tematikájú tanulmányok együtt járnak a tanári végzettség megszerzésével, kizárólag szakpáros formában végezhető. A történelem mellé a Miskolci Egyetemen jelenleg angol, német, földrajz, erkölcstan és etika, magyar, illetve média, mozgókép és kommunikáció szakpár választható. A hallgatók így kétszakos tanári – tulajdonképp a mesterképzéses (MA) diplomával megegyező szintű – diplomához jutnak.
A Történettudományi Intézet égisze alatt zajló képzés keretében a hallgatóság az őskortól a legújabb korig terjedő, széles körű politika-, eszme-, gazdaság- és társadalomtörténeti tanulmányokat folytat, a kurzusok oktatói pedig minden esetben az adott témakörök történész kutatói. A pedagógusi életpálya mellett az osztatlan tanárképzés a tudományos, történészi pályát is megnyithatja a tehetséges hallgatók előtt.

Belépési feltétel:
emelt szintű érettségi vizsga

Képzési idő:
általános iskolai tanárképzés: 8 félév+2 félév szakmai gyakorlat
középiskolai tanárképzés: 10 félév+2 félév szakmai gyakorlat
(Minden szakpár elérhető általános, illetve középiskolai tanári formában is.)
 
Diploma után
Az osztatlan történelemtanári képzés általános vagy középiskolai tanári végzettséget ad, azonban nem zárja be az egyéb ajtókat sem a hallgatók előtt: a tanárképzésen végzett diplomások az élet számos területén megállják a helyüket: a kultúra, a média világában éppúgy, ahogy például a gazdaság szféráiban is. A tudományos pályára nyitott diplomások pedig az osztatlan tanárképzés után doktori (PhD) iskolában folytathatják tanulmányaikat.