Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

TÖRTÉNET

 

A 18. században az állam a bányászat és a kohászat fejlesztése érdekében több szakiskolát létesített, közülük a legjelentősebb az Európa-szerte ismertté váló selmecbányai Akadémia lett. A trianoni békét követően az intézmény Sopronba költözött át, ahonnan 1949-ben a Bánya- és Kohómérnöki Kar áttelepült Miskolcra. Újabb karok (gépészmérnöki, jogi, gazdasági) létesülése után, az universitas kialakításának részeként, 1992. július elsejei hatállyal megalakult a Bölcsészettudományi Intézet. A BI létrejötte elválaszthatatlan attól a szellemi erőforrástól, amelyet az 1990 óta működő Miskolci Bölcsész Egyesület jelentett a térség számára, természetes tehát, hogy az akkor már Miskolci Egyetemnek nevezett felsőoktatási intézmény újonnan létesült egysége az 199/93-as tanévvel a Miskolci Bölcsész Egyesület csaknem négyszáz hallgatóját átvette. A két évfolyammal meginduló képzéseknek először az (azóta néhány emelettel alacsonyabbra átépített) E/7-es épület adott otthont, egy év elteltével az egységek zöme átköltözött a jelenleg is használt Tüzeléstechnikai Kutatóintézetbe, azaz a Tükibe.
Az induláskor a történelem szakos hallgatók oktatása a Történettudományi és Művelődéstörténeti Tanszék feladata lett. Az 1990-es években az oktatói és a hallgatói létszám bővülése újabb és újabb egységek kialakítását tette lehetővé. A Bölcsészettudományi Intézet a MAB akkreditációjának eredményeként 1997-ben Bölcsészettudományi Karrá alakult, az ezredfordulón pedig már öt tanszék működött közre a történelem oktatásában: az Ős- és Ókortörténeti, az Egyetemes Történeti, a Magyar Középkori, Kora Újkori és a Történelem Segédtudományai, az Új- és Jelenkori Magyar Történeti, valamint a Művelődéstörténeti és Muzeológiai. A történészek és történelemtanárok képzésének szerkezete a mai alakját 2007-ben nyerte el, a Történettudományi Intézet létrejöttével. A miskolci történészképzés elindításában, fenntartásában részt vettek – egyebek között – Bessenyei József, Engel Pál, Heckenast Gusztáv, Jánosi Monika, Kubinyi András, Kulcsár Péter. (A Miskolci Egyetem történetéről itt, a Kar történetéről itt található bővebben.)
Az intézetben jelenleg négy tanszéken 16 oktató és több meghívott előadó végzi a Történelem alap- és mesterszakos, a Régészet alapszakos és az Osztatlan történelemtanári szakra járó hallgatók képzését.
 
 
1992: Történettudományi és Művelődéstörténeti Tanszék
 
Történelem tanszékcsoport 1993-ban két tanszék működött:
Történettudományi és Művelődéstörténeti Tanszék, Ókortudományi és Történelem Segédtudományai Tanszék, ez utóbbi tanszék 1996-ban kettévált. Az új tanszékek neve: Ős- és Ókortudományi Tanszék és Történelem Segédtudományai Tanszék.
Az új tanszék alapítása következtében a Történettudományi és Művelődéstörténeti Tanszék elnevezése megváltozott, az új megnevezés: Történettudományi Tanszék lett. Ebből a tanszékből vált ki az Egyetemes Történeti Tanszék is.
 
2006. június 30-ig
 
            Egyetemes Történeti Tanszék
            Magyar Középkori, Kora Újkori és a Történelem Segédtudományai Tanszék
            Művelődéstörténeti és Muzeológiai Tanszék
            Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék
            Ős- és Ókortörténeti Tanszék
           
2006. július 1-től
 
            Egyetemes Történeti Tanszék
            Magyar Középkori, Kora Újkori és a Történelem Segédtudományai Tanszék
            Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék
            Ős- és Ókortörténeti Tanszék
 
2007. július 1-től Történettudományi Intézet